נתוני פשיעה סטטיסטיים בחלוקה ליישובים ולחודשים ממרץ ועד 19 במאי 2021

מידע שנמסר ממשטרת ישראל במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע. חלוקת העבירות לפי 10 קטגוריות תואמת את פילוח הנתונים שמצוי במשטרה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 5, 2021, 12:21 (IDT)
נוצר ב יולי 5, 2021, 12:20 (IDT)