משרות מחוייבות במילוי שאלון ניגוד עניינים - בתי החולים הממשלתיים

רשימת התקנים בבתי החולים הממשלתיים שמחייבות כל עובד בתחילת עבודתו בתקן, למלא שאלון ניגוד עניינים. המידע נמסר מנציבות שירות המדינה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 13, 2020, 22:37 (IST)
נוצר ב ינואר 13, 2020, 22:21 (IST)