נתוני פשיעה סטטיסטיים בחלוקה ליישובים לחודשים ינואר עד אפריל 2020

מידע שנמסר ממשטרת ישראל במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע. חלוקת העבירות לפי 10 קטגוריות תואמת את פילוח הנתונים שמצוי במשטרה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 4, 2020, 10:18 (IST)
נוצר ב אפריל 23, 2020, 10:35 (IDT)