מידע אודות תיקי פרקליטות בשנים 2014-2017

נתוני פרקליטות אודות מעצר, גניזה והגשת כתבי אישום בשנים 2014-2017 לפי סטטוס התיק בעת הגעתו מהמשטרה (מעין המלצת משטרה). בנוסף, נתונים מפורטים אודות פעילות פרקליטות המדינה במהלך שנת 2016 כפי שהובאו בצורה מעובדת בדוח השנתי של הפרקליטות.

יצוין כי משרד המשפטים השיב שאין להם באמת נתונים על המלצות משטרה. בנוסף, מסרו מענה ראשון, לגביו הסתבר כי היו שגיאות לא מעטות ובעקבות השגות שנשלחו, נשלח מענה שני.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 28, 2020, 11:19 (IDT)
נוצר ב נובמבר 2, 2018, 12:27 (IST)