התקשרויות רגישות 2018- משרד התרבות

דוח התקשרויות רגישות של משרד התרבות לתקופה שמיום 1/1/2018 ועד ליום 30/9/2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 13, 2019, 14:36 (IST)
נוצר ב ינואר 13, 2019, 14:30 (IST)