נתוני פייסבוק facebook data משרד המשפטים

נתוני הפעילות בפייסבוק של משרד המשפטים לשנים 2017-2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://www.facebook.com/justice.gov.il/
עדכון אחרון נובמבר 8, 2018, 21:17 (IST)
נוצר ב ספטמבר 16, 2018, 12:03 (IDT)