נוהל קבלת כתבי בית דין - הנהלת בתי המשפט

נוהל קבלת כתבי בית דין במזכירות בתי המשפט. יובהר כי ברקע לנוהל, התגלה כי מזכירות שונות מסרבות לקבל כתבי בית דין בהתאם לשיקול דעתן ובהעדר סמכות. חרף הוראות החוק המחוייבות את הנהלת בתי המשפט לפרסם נהלים שכאלה, הנהלת בתי המשפט מסתירה את הנהלים, ונוהל זה מפורסם על רקע בקשת מידע שהוגשה לרשות ודרשה לחשוף את הנוהל.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 1, 2019, 12:22 (IST)
נוצר ב נובמבר 1, 2019, 10:46 (IST)