נתוני פשיעה סטטיסטיים בכל יישוב בישראל לתקופה שמ-7.9.2020 ועד 2.3.2021, בחלוקה לחודשים

מידע שנמסר ממשטרת ישראל במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע. נתונים זהים לגבי תקופות קודמות ניתן למצוא בקישורים הבאים:

  • נתוני פשיעה סטטיסטיים לפי 10 סוגי עבירות (בהתאם לפילוח של המשטרה), בחלוקה לשנים וליישובים, בשנים 2013-2010 (https://bit.ly/3tC26bJ).
  • נתוני פשיעה סטטיסטיים כנ"ל, בחלוקה לחודשים וליישובים, בשנים 2019-2015 (https://bit.ly/3tr5ZzY).
  • נתוני פשיעה סטטיסטיים כנ"ל, בחלוקה לחודשים וליישובים, בחודשים ינואר עד אפריל 2020 (https://bit.ly/2NrO1Oq).
  • נתוני פשיעה סטטיסטיים כנ"ל, בחלוקה לחודשים וליישובים, בחודשים מאי עד ספטמבר 2020 (https://bit.ly/3lqn1LX)

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מרץ 18, 2021, 11:51 (IST)
נוצר ב מרץ 18, 2021, 11:24 (IST)