מועדי תחילת כהונה של שופטים ורשמים מכהנים נכון ל-31.12.2018

מדובר בנתונים שקיבלה התנועה לחופש המידע מהנהלת בתי המשפט, בעקבות בקשת מידע שבה התבקש, בין היתר, פירוט הוותק הממוצע של כלל עובדי הנהלת בתי המשפט. במענה לבקשה נמסרו שתי טבלאות, האחת שמצורפת כאן והאחרת שכוללת את מועדי תחילת עבודתם של שאר עובדי הנהלת בתי המשפט נכון ליום 31.12.2018, "שמהם תוכלו לחשב את הוותק הממוצע", לשון מכתב המענה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 11, 2020, 17:47 (IST)
נוצר ב פברואר 11, 2020, 15:31 (IST)