נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: חזי צאיג רשות החברות הממשלתיות תגיות: דירקטור החברה הממשלתית הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות