נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע פורמטים: XLSX DOC ישויות: שירות בתי הסוהר תגיות: 2018 כליאה 2013 2014

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).