נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: מועצה איזורית שומרון פורמטים: PDF תגיות: 2016 2017 2014

סינון תוצאות
  • תב"רים שומרון

    אוסף התב"רים (תקציב בלתי רגיל) שאושרו בשנים 2013-2017 במועצה אזורית שומרון כפי שהתקבל ממשרד הפנים.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).