נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע ישויות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) תגיות: 2013

סינון תוצאות
  • חדרי מחקר בלמ"ס

    מידע על מספר המחקרים שבוצעו בחדרי המחקר של למ"ס והכנסות למ"ס משימוש בחדרי המחקר הללו.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).