נמצאה קבוצת מסמכים אחת

תגיות: פקודת החברות

סינון תוצאות
  • פקודת החברות 1929 עם תיקונים

    מידע שהתקבל ממאגר החקיקה בכנסת של העתק פקודת החברות הישנה (1929) עם התיקונים שבוצעו מאז ועד קום המדינה (שמאז התיקונים נעשו באמצעות חוקים והם זמינים ומפורסמים במאגר החקיקה)....
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).