נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד החוץ תגיות: עופר זקס איטליה ניגוד עניינים שגריר איטליה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).