נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד התקשורת תגיות: ניר אוגולניק יועץ השר ניגוד עניינים הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).