נמצאו 15 קבוצות מסמכים

ארגונים: התנועה לחופש המידע תגיות: משרד לפיתוח הנגב והגליל התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).