נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע פורמטים: XLSX ישויות: משרד הפנים תגיות: משרד הפנים 2016 2015 מחוזות משרד הפנים רשויות מקומיות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).