נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה משרד המשפטים תגיות: משרד המשפטים רשמת רשם המקרקעין מחוז תל אביב ניגוד עניינים אגף רישום והסדר מקרקעין מחוז תל אביב

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).