נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: תמר פריאנטה תמר שטיינר תגיות: משרד המשפטים הסדר למניעת ניגוד עניינים ניגוד עניינים מחוז תל אביב רשמת

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).