נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: משרד האנרגיה משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: משרד הבינוי והשיכון ייצוג הולם וועדות ציבוריות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).