נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX ישויות: משרד האנרגיה משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: משרד הבינוי והשיכון המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).