נמצאו 3 קבוצות מסמכים

תגיות: מחוזות משרד הפנים

סינון תוצאות
  • מחיקת חובות אבודים ברשויות המקומיות בין 2015- 2017

    נתונים מפורטים ברמת כל מחוז במחוזות משרד הפנים בדבר מחיקת חובות אבודים של הרשויות המקומיות בשנים 2015-2017 יצוין כי בהמשך למידע שנמסר ע"י משרד הפנים (והוא מצורף), עלו טענות כי...
  • ייצוג הולם בוועדות ציבוריות

    בעקבות פניית התנועה לחופש המידע, התקבל מידע מכמה משרדי ממשלה הנוגע לייצוג הולם במשרדי הממשלה השונים.
  • רישיונות להוצאות עיתונים

    רשימת כל העיתונים שקיבלו רישיון להוצאת עיתון במחוזות משרד הפנים בהתאם לפקודת העיתונות 1933. יצוין כי ב29/5/2017 בוטלה פקודת העיתונות והרשימה הפכה לנדבך היסטורי בתולדות התקשורת...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).