נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הכלכלה תגיות: לובשיס שי התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).