נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: עיריית ירושלים אהרון לייבוביץ תגיות: חבר מועצת הסדר למניעת ניגוד עניינים 44ד לחוב תוב עמותת הצלחה חבר מועצה עיריית ירושלים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).