נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PDF תגיות: התנועה לחופש המידע ניגוד עניינים המשרד לאזרחים ותיקים אור פירון זומר הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).