נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: גלעד סממה פורמטים: PDF תגיות: התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים ניגוד עניינים המשרד לאזרחים ותיקים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).