נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הכלכלה פורמטים: PDF תגיות: התנועה לחופש המידע מועצת הרשות הלאומית לחדשנות הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).