נמצאו 2 קבוצות מסמכים

תגיות: בתי סוהר

סינון תוצאות
  • חופשות אסירים

    מידע על חופשות אסירים בשנים 2015-2018 בחלוקה לפי סוג האסיר. בנוסף, כולל המידע נתונים על מצבת האסירים בכל שנה שריצו לפחות רבע ממאסרם (מועד תחילת הזכאות לצאת לחופשה). לסיום מידע...
  • תכנית שיקום לאסירים

    מידע אודות התקציב המוקצה ע"י שירות בתי הסוהר לשיקום אסירים (במהלך שהותם במתקני שב"ס, להבדיל משיקום באמצעות הרשות לשיקום האסיר)
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).