נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד התקשורת פורמטים: PDF תגיות: אלחנן שפירא הסדר למניעת ניגוד עניינים יועץ השר

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).