נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: שירות בתי הסוהר פורמטים: XLSX DOC תגיות: 2018 כליאה 2017

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).