נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הבינוי והשיכון פורמטים: XLSX

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).