נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון משרד הפנים פורמטים: XLSX תגיות: משרד התקשורת

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).