נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: המשרד לביטחון הפנים פורמטים: XLS תגיות: הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול תקציביזם

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).