נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד ירושלים ומורשת משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון משרד העלייה והקליטה פורמטים: PDF

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).