נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד העלייה והקליטה המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הבינוי והשיכון כנסת פורמטים: DOCX תגיות: ועדה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).