נמצאו 3 קבוצות מסמכים

ארגונים: האגודה לזכויות האזרח תגיות: פיזור הפגנות

סינון תוצאות
  • נוהל מכתז

    נוהל הפעלת מכת"ז (מכונית התזה) לרבות תנאי בטיחות ומידע נוסף.
  • נוהל בואש

    נוהל הפעלה ושימוש בנוזל ''בושא כאפ"ק לפיזור המון באירועי הפס"ד. המענה כולל את הנוהל עצמו, והנספחים הבאים: נספח א' בדבר אישור קצין הרפואה נספח ג' בדבר הוראות בטיחות נספח ד' בדבר...
  • נוהל אב - הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות

    נוהל אב - הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).