נמצאה קבוצת מסמכים אחת

רישיונות: Creative Commons Attribution ישויות: שירות בתי הסוהר פורמטים: XLSX תגיות: 2018 כליאה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).