נמצאה קבוצת מסמכים אחת

רישיונות: Creative Commons Attribution ישויות: משרד הבינוי והשיכון פורמטים: XLSX ארגונים: התנועה לחופש המידע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).