נמצאה קבוצת מסמכים אחת

רישיונות: Creative Commons Attribution פורמטים: XLSX ישויות: בנק ישראל תגיות: דוח התקשרויות 2016

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).