נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הבינוי והשיכון כנסת תגיות: משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).