נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תגיות: סגן שר הרווחה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).