נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX ישויות: משרד הפנים משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: הכנסת מנכל משרד האנרגיה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).