נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע ישויות: משרד הפנים משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון משרד האנרגיה משרד הכלכלה תגיות: משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).