נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד ירושלים ומורשת משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון כנסת תגיות: מנכל משרד האנרגיה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).