נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע ישויות: כנסת משרד ירושלים ומורשת משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: ייצוג הולם וועדות ציבוריות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).