נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: עיריית ירושלים אהרון לייבוביץ תגיות: שבזי 20 הסדר למניעת ניגוד עניינים 44ד לחוב תוב עמותת הצלחה חבר מועצה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).