נמצאו 27 קבוצות מסמכים

ישויות: עיריית ירושלים תגיות: הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).