נמצאו 10 קבוצות מסמכים

ארגונים: התנועה לחופש המידע ישויות: צבא ההגנה לישראל- צה"ל

סינון תוצאות
 • ניגוד עניינים שמעון יפרח

  הסדר למניעת ניגוד עניינים של שמעון יפרח, יועץ כלכלי בכיר שר משרד הפנים
 • הצנזורה הצבאית 2018

  נתוני הצנזורה הצבאית לשנת 2018 בעניין פסילת ידיעות כמו גם בדיקת ספרים ואישורם. יובהר כי חוק חופש המידע לא חל על הצנזורה הצבאית לאייטם בעניין...
 • תחרות בישול בחו"ל- צה"ל

  מידע בדבר משלחת צה"ל לתחרות בישול ברוסיה לרבות עלויות המשלחת וכדומה.
 • דיווחי הטרדות מיניות- צבא ההגנה לישראל

  דיווחי הטרדות מיניות של צבא ההגנה לישראל במהלך השנים 2016 עד 2017
 • קליטת פורשי צה"ל בשירות הציבורי

  בהמשך לבג"ץ 9889/16 בעניין קליטת פורשי צה"ל לשירות המדינה, מצורפים נתונים אודות כניסתם של פורשי צהלבזמן שההליך היה עומד ותלוי.
 • רשימת הארגונים החינוכיים שמספקים שירות לצה"ל

  רשימת 80 הארגונים שהחיילים נחשפים לתכנים שלהם, ואת 25 הארגונים שיצאו מהרשימה. בנוסף, נמסר מידע אודות התשלומים שהועברו לארגונים השונים עבור פעילות חינוכית.
 • פעילות הצנזורה הצבאית

  פעילות הצנזורה הצבאית לשנים 2016-2017. המידע כולל נתונים אודות פרסומים שהועברו לבחינת הצנזורה, פסילה ותיקון חומרים אלה. בנוסף, מידע אודות ספרים שהוגשו לצנזורה טרם פרסומם והטיפול...
 • נסיבות פטירתם של חיילים צהל בשנים 2014-2017

  מידע בדבר נסיבות פטירתם של חיילים צהל בשנים 2014-2017. בין יתר הנתונים, ניתן למצוא פילוח לפי התאבדויות, תאונות דרכים ופעילות מבצעית. כמו כן, פילוחים של מידע זה לפי מגדר, שלב...
 • בריאות הנפש בצה"ל

  נתונים אודות מספר החיילים שפנו לקציני בריאות נפש (קב"ן). בנוסף מידע אודות מועמדים לשירות ביטחון (מלש"ב) שלא גויסו על רקע בעיות נפשיות וחיילים שהשתחררו בעקבות כך. אייטם בעניין...
 • הסכם בין צה"ל לביקורופא

  רשת המרפאות ביקורופא מוסמכת על ידי משרד הביטחון וצה"ל להעניק שירות רפואי לחיילים בשירות חובה, בקבע ובמילואים, כתחליף למרפאות קצין העיר. מצורף ההסכם המקורי משנת 2012, הארכת ההסכם...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).