נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: המשרד לשוויון חברתי (אזרחים ותיקים) אווה מדזיבוז

סינון תוצאות
  • ניגוד עניינים ויומן אווה מדז'יבוז

    הסדר למניעת ניגוד עניינים של אווה מדז'יבוז, יושבת ראש הרשות לקידום מעמד האישה המשרד לשוויון חברתי ובנוסף יומן הפגישות שלה לשנים 2017 עד 2018.
  • טיסות המשרד לשוויון חברתי

    טיסות הנהלת המשרד לשיוויון חברתי במהלך השנים 2015 עד 2018. בין היתר כולל המידע פירוט בדבר עלויות הטיסות וסדר היום של הנהלת המשרד בטיסותיה. המידע נמסר כטבלת אקסל המפרטת את...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).